Monday, February 22, 2016

Het lach van de dag journaal

Naar aanleiding van de naschoolse opvang Kinderkunst! bij MK24 gingen we aan de slag om het 'Het lach van de dag journaal' te maken. Een geanimeerd journaal waarin grappige onderwerpen aan bod komen. De kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 bedachten in groepjes eerst een verhaal en daarna een storyboard. Vervolgens werden alle achtergronden en klei poppen geboetseerd en tot slot werd alles beeldje voor beeldje in beweging gezet. Aan het eind van de laatste les kwamen ale ouders en familie kijken naar de première. Het was een groot succes!


No comments: